BNDeStem

Arbeidsmarkt

Het gaat niet goed met onze economie. Veel bedrijven zien zich genoodzaakt om te bezuinigen, dat gaat vaak gepaard met ontslagen. Aan de andere kant zie je ook nieuwe bedrijven, die dan weer arbeidskrachten nodig hebben.

Al het nieuws, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, vindt u op deOndernemer.nl.

 • GEA Goedhart voert productiecapaciteit op

  Vrijdag 20 april 2012

  GEA Goedhart is een internationaal georiënteerd bedrijf in koeltechniek en marktleider op dit gebied. Het driekoppige directieteam heeft de dagelijkse leiding van een moderne en innovatieve organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling van de producten, processen en medewerkers.

  0 reacties
  GEA Goedhart voert productiecapaciteit op
 • Q.N.P. ontzorgt ICT-klanten in MKB en zorgsector

  Dinsdag 19 juni 2012

  De computers binnen uw onderneming moeten het gewoon doen! Anders kan dat een fi nanciële strop betekenen. Quality Network Products uit Zundert kan uw zorgen wegnemen op het gebied van automatisering, telecommunicatie en multifunctionals. Ook is Q.N.P. specialist op het gebied van Private Cloud Computing. Al 22 jaar is Q.N.P. iedere dag weer een vertrouwd adres voor zo’n 17.500 gebruikers in de regio. “Wij ontzorgen onze klanten”, zeggen de directeuren Theo van Rijen en Henry de Bruijn.

  0 reacties
  Q.N.P. ontzorgt ICT-klanten in MKB en zorgsector
 • Aanpak arbeidsmarktproblematiek

  Dinsdag 21 augustus 2012 - Bron: deOndernemer

  ETTEN-LEUR- Donderdagmiddag 23 augustus wordt in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur de aftrap gegeven voor ACE+, aanvullend onderdeel van stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant (ACE). ACE+ gaat in het derde kwartaal van 2012 de lucht in en wordt hét HR-kennisnetwerk van de regio.

  0 reacties
 • In West-Brabant staan steeds meer banen op de tocht

  Maandag 27 augustus 2012 - Bron: de Ondernemer

  BREDA - De werkgelegenheid staat bij veel bedrijven in West-Brabant onder druk. Voor het 3de kwartaal verwacht één op de vijf bedrijven een daling van de personeelsomvang, slechts 6% een toename. Ondanks het dreigende verlies aan arbeidsplaatsen is de situatie landelijk (een op de vier verwacht
  een daling) nog verontrustender. Vooral in de bouw, vervoerssector en ICT staat de werkgelegenheid onder druk. Ook de industrie lijkt de dans niet te ontspringen. Zo blijkt uit de regionale conjunctuurenquête (COEN) van de Kamer van Koophandel.

  0 reacties
 • HR-innovatie in West-Brabant met ACE+

  Maandag 27 augustus 2012 - Bron: deOndernemer

  ETTEN-LEUR - ACE+ is de nieuwe loot aan de stam van stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant. Binnen dit onafhankelijke bedrijvennetwerk
  wordt intensief en intersectoraal samengewerkt door meer dan twaalfhonderd werkgevers. Met name in de actieve uitwisseling van werknemers van werk-naar-werk. Met ACE+ komt er de mogelijkheid voor de regionale professionele HRMdienstverleners zich aan te sluiten bij het zakelijk interessante ACE-netwerk. Met hun gespecialiseerde vakkennis gaan zij het actieve netwerk voorzien van een nieuwe kwaliteitsimpuls.

  0 reacties
 • Grote regionale verschillen in woon-werkbalans

  Dinsdag 28 augustus 2012 - Bron: deOndernemer

  AMSTERDAM - Nederlandse werknemers reizen gemiddeld 14 kilometer om op hun werk te komen, maar de regionale verschillen zijn groot. Dit is milieubelastend en kost tijd die niet aan andere dingen besteed kan worden. Bovendien heeft dit effect op de reiskosten, die volgend jaar mogelijk flink oplopen. Al met al geldt: Hoe meer inwoners in de eigen regio aan de slag kunnen hoe beter dit is voor de regio.

  0 reacties
 • Klein beginnen loont

  Woensdag 29 augustus 2012 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Startende ondernemers kunnen het beste alleen beginnen, in plaats van direct personeel in dienst te nemen bij de start van het bedrijf. Ondernemers mét personeel die oorspronkelijk alleen begonnen, hebben hogere inkomsten en overlevingskansen dan ondernemers met personeel die direct bij het oprichten van het bedrijf al personeel in dienst namen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en de universiteiten van Cranfield en Huelva.

  0 reacties
 • Bezield werken aan arbeidsmarkt

  Donderdag 13 september 2012 - Bron: deOndernemer

  ETTEN-LEUR- Het ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant (ACE) gaat een verdiepingsslag maken in HR-kennis en bemiddeling van werk-naar-werk. Dinsdag 18 september zullen ACE-kwartiermaker Andreas van den Goorbergh en oud-CNV Vakmensen voorzitter Jaap Jongejan de toekomstplannen toelichten aan meer dan honderd aanwezige werkgevers, tijdens de plenaire bijeenkomst in de Nieuwe Nobeaer in Etten-Leur.

  0 reacties
  Bezield werken aan arbeidsmarkt
 • Rutte II deelt mokerslag uit aan zorg- en overheidspersoneel

  Dinsdag 30 oktober 2012 - Bron: deOndernemer

  BREDA - In het regeerakkoord lijkt Rutte II terug te komen op de eerder voorgestelde nullijn voor ambtenaren. Dit blijkt een sigaar uit eigen doos. Voor 2012 en 2013 is de nullijn voor ambtenaren weliswaar van de baan, maar daar tegenover staat dat andere arbeidsvoorwaarden ervoor moeten worden ingeleverd. 

  0 reacties
 • Lumin biedt bedrijfsleven aantrekkingskracht

  Dinsdag 13 november 2012 - Bron: deOndernemer

  BREDA - In het huidige economische klimaat verandert er veel voor bedrijven. Dat vraagt om een andere aanpak dan voorheen. Volgens Lumin is de manier waarop een bedrijf omgaat met veranderingen bepalend voor het succes van de organisatie. Vandaar dat het adviesbureau uit Breda verschillende disciplines inzet om bedrijven hierbij te helpen.

  0 reacties
 • Breda stimuleert werk naar vermogen

  Donderdag 22 november 2012 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Breda heeft met de conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’ een beleidskader vastgelegd op het terrein van re-integratie, participatie en armoede voor de periode 2013-2014.  De focus ligt op “werk” en eigen verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken zet de gemeente in op talentontwikkeling, een actieve werkgeversbenadering en een activerend armoedebeleid om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Naast deze acties legt de gemeente meer nadruk op handhaving, waaronder fraudebestrijding en naleving van de regels. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’ en deze ter bespreking aangeboden aan de commissie Economie van 4 december 2012.

  0 reacties
 • Het succes van Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant

  Dinsdag 27 november 2012 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant is een stimuleringsprogramma van de overheid dat door de uitvoering van projecten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs de werkgelegenheid in de regio wil verbeteren en de concurrentiekracht van bedrijven wil versterken. Belangrijke financiers van dit programma zijn de provincie Noord-Brabant, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en Regio West-Brabant. Eind 2011 liep het Meerjarenprogramma REAP West-Brabant 2008-2011 af. In een evaluatie is aangetoond dat het REAP haar waarde de afgelopen periode heeft bewezen

  0 reacties
 • Noord-Brabant koppositie in aantal faillissementen 2012

  Maandag 07 januari 2013 - Bron: deOndernemer

  UTRECHT - In het afgelopen jaar zijn in Noord-Brabant 2.043 bedrijven en eenmanszaken failliet gegaan. Dat is een stijging van maar liefst 18% ten opzicht van 2011. Vooral de bouw en financiële dienstverlening zijn zwaar getroffen.

  0 reacties
 • Hervorming van ontslagrecht leidt tot verarming en verlies 50 plussers

  Maandag 14 januari 2013 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Het afgelopen jaar stond de hervorming van het ontslagrecht veelvuldig op de politieke agenda. Een belangrijk onderwerp wat voor de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) reden is voor standpuntbepaling. 

  0 reacties
 • Vermogenspositie van zzp-huishoudens is stevig

  Donderdag 17 januari 2013 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Uit recent onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat zzp’ers meer uren moeten maken om hun inkomen op peil te houden. Nieuw onderzoek laat echter zien dat de vermogenspositie van zzp-huishoudens vrij stevig is. Zo beschikt de helft van de huishoudens van zelfstandigen zonder personeel in 2009 over een vermogen van 128 duizend euro of meer. Ter vergelijking: het gemiddelde huishoudenvermogen van personen in loondienst komt uit op 51 duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  0 reacties
 • Werkzekerheid voor werknemers Van Oers bij overname door Sligro

  Donderdag 17 januari 2013 - Bron: deOndernemer

  BREDA - De vakbonden en groothandel Sligro zijn akkoord over de overgangsvoorwaarden van ongeveer 145 werknemers. Zij werkten voorheen bij voedselproducent Van Oers dat met ingang van 2013 de logistieke activiteiten aan Sligro verkocht. Henri Janssen, bestuurder FNV Bondgenoten: “De meeste werknemers komen in dienst van Sligro, 35 chauffeurs kunnen aan de slag bij de transporteurs die voor Sligro rijden. Met behoud van dienstjaren, inkomen en andere arbeidsvoorwaarden.”

  0 reacties
 • Point S op koers naar 60 vestigingen in moeilijke bandenmarkt

  Maandag 28 januari 2013 - Bron: deOndernemer

  ETTEN-LEUR - De onafhankelijke keten van bandenspecialisten point S heeft deze maand weer twee nieuwe deelnemers toegevoegd aan haar filialennetwerk. In Etten-Leur is dat point S De Snep Bandenservice en in Nijkerk opent point S Nijkerk binnenkort haar deuren. Daarmee staat de teller op 40 vestigingen in Nederland. point S verwacht in 2013 door te kunnen groeien naar 60 deelnemers. Op dit moment is de keten in gesprek met meerdere partijen om de doelstelling voor dit jaar te realiseren.

  0 reacties
 • Abvakabo FNV: Geen gedwongen ontslagen bij KvK

  Vrijdag 08 februari 2013 - Bron: deOndernemer

  BREDA - Bij de reorganisatie van de Kamers van Koophandel (KvK) moeten alle boventallige medewerkers worden begeleid naar ander werk. Abvakabo FNV accepteert niet dat er gedwongen ontslagen vallen. De KvK maakten vrijdagochtend bekend dat er ruim 700 fulltimebanen verdwijnen door de sluiting van kantoren en de fusie met Syntens.

   

  0 reacties
 • Boetevrij BTW corrigeren

  Woensdag 16 mei 2012

  De belastingdienst verwacht dat u snel in actie komt als u te veel of te weinig btw hebt afgedragen. Het moet voortaan keurig volgens de richtlijnen, anders riskeert u een vergrijpboete.

  0 reacties
 • Extra waakzaamheid bij inlenen personeel!

  Vrijdag 31 augustus 2012

  Om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche terug te dringen, moeten uitleners van personeel zich vanaf 1 juli 2012 verplicht registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als u personeel inleent, moet u kunnen bewijzen dat het uitzendbureau waarvan u dat doet is geregistreerd. Wanneer u dit niet kunt riskeert u een boete.

  0 reacties
 • Cijfers lonen!

  Vrijdag 14 september 2012

  Wie een ondernemer vraagt naar het meest waardevolle van zijn bedrijf, krijgt vaak als antwoord: mijn personeel. Anderen meten meestal aan het personeelsbestand af of je wel een fraai bedrijf hebt. Maar nu, in tijden van crisis, lijkt dit waardevolle bezit steeds meer gezien te worden als een kostenpost. Die nieuwe zakelijkheid is prima, maar laat je dan ook leiden door de cijfers, niet door emotie.

  0 reacties
 • Het grote personeelsonderhoud

  Donderdag 18 oktober 2012

  'Ik wens u veel personeel toe' is een oud gezegde. In de huidige tijd is 'personeel' voor veel ondernemers inderdaad een lastig onderdeel van hun bedrijfsvoering. Bij velen gaat de bezem er doorheen. Maar of dat voor de lange termijn wel zo handig gebeurt, mag je je hardop afvragen.

  0 reacties
 • HRM. Opleiden en ontwikkelen in rijden van recessie

  Donderdag 16 mei 2013

  Voor veel bedrijven is het niet meer de tijd voor een lange termijn HR-beleid. Tijdens deze recessie staat vooral de korte termijn op het programma. Bezuinigingen op de personeelskosten staan bovenaan de agenda. Ditzelfde geldt voor de kosten van opleidingen, trainingen en cursussen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want juist nú mag u als ondernemer de lange termijn niet uit het oog verliezen.

  0 reacties
 • Hoe kunt u talent in uw organisatie herkennen en ontwikkelen?

  Dinsdag 19 november 2013

  Het succes van een organisatie staat of valt met het aantrekken, opleiden, ontwikkelen en behouden van de juiste mensen. In het HR-vak worden deze activiteiten vaak aangeduid met de term talentmanagement. In deze column richt ik me vooral op het economische aspect van talentmanagement, waarbij het gaat over het vinden, binden en boeien van mensen in organisaties, met als doel de arbeidsproductiviteit te optimaliseren.

  0 reacties
 • 2013: Een laatste check!

  Maandag 23 december 2013

  Het leek nog gisteren toen wij de halfvolle champagneflessen door de gootsteen spoelden en wat oliebollen van de avond ervoor als lunch tot ons namen. Een nieuw jaar stond ons te wachten. Toen wisten wij nog niet wat 2013 ons zou brengen. Dat weten wij nu grotendeels wel. Wil dat zeggen dat wij december nog rustig kunnen uit bollen en ons op moeten maken voor 2014?

  0 reacties
 • DE GEVOLGEN VAN DE MODERNISERING ZIEKTEWET VOOR U ALS WERKGEVER

  Vrijdag 17 januari 2014

  In 2014 veranderen diverse regels en wetgeving op het gebied van belasting, toeslagen en premies. Zo ook op het gebied van de ziektewet. Ik praat u er graag over bij.

  0 reacties
 • Q.N.P. ontzorgt ICT-klanten in MKB en zorgsector

  Zondag

  De computers binnen uw onderneming moeten het gewoon doen! Anders kan dat een fi nanciële strop betekenen. Quality Network Products uit Zundert kan uw zorgen wegnemen op het gebied van automatisering, telecommunicatie en multifunctionals. Ook is Q.N.P. specialist op het gebied van Private Cloud Computing. Al 22 jaar is Q.N.P. iedere dag weer een vertrouwd adres voor zo'n 17.500 gebruikers in de regio. "Wij ontzorgen onze klanten", zeggen de directeuren Theo van Rijen en Henry de Bruijn.

  0 reacties
  Q.N.P. ontzorgt ICT-klanten in MKB en zorgsector
BN De Stem deOndernemer 15 maart 2014

Lees hier alles uit deOndernemer BN/De Stem van 15 maart 2014.

Redactie/Colofon
Bladmanager; Ad Hesemans  
Redactiemanager; Ron Gregoor  
Redactiemanager Ron Gregoor; deOndernemer at BN DeStem | PZC, Wegener Media  

Mr. Frank van den Broek, Fiscalist en Partner DRV Accountants & Adviseurs

 
 

John Bouw, Belastingadviseur en Directeur DRV Breda

 

Peter de Koning, AA-accountant en partner DRV Bergen op Zoom

 

Marc van Can, AA Partner accountant DRV Roosendaal 

 

 Helène van Oorschot - Van de Watering directeur DRV Bergen op Zoom

 

 Johan Clarijs, AA Accountant en partner DRV Breda

 

 Jan van Zon, Accountant en partner DRV Breda

 

 Henri van Koeveringe, HRM Adviseur bij DRV

 

 Lorenz van der Vliet, Accountant en partner DRV Accountants

 

 Sjef Leijs, Subsidieadviseur bij DRV Accountants & Partners

 

 Hans Oomes, HRM Adviseur bij DRV Accuntants & Partners

 
Houd mij op de hoogte
Volg ons op