Organisaties veranderen voortdurend. Dat is een proces dat van binnenuit én van buitenaf komt. Die verandering betekent stress en weerstand. Soms is een bepaalde verandering zo heftig en complex dat je het beste management drives kunt toepassen. Dit systeem bevat glasheldere aanknopingspunten om tot de juiste veranderaanpak te komen. Zodat het bedrijf succesvol nieuwe wegen in kan slaan en team- en personeelsleden hun weerstand tegen het nieuwe te boven komen. De veranderaanpak is overigens zowel op managementniveau als ook bij meer praktisch gerichte en uitvoerende teams met kleuren management drives in goede banen te leiden.

Elke drijfveer zijn eigen kleur

Met management drives wordt een methodiek bedoeld die passies en drijfveren van mensen zichtbaar maakt. Heb je eenmaal goed weet van de drijfveren? Dan heb je meteen de indicatoren te pakken die min of meer aangeven hoe een team of persoon gaat functioneren. Ofwel, hoe kennis, competenties en vaardigheden worden ingezet. De methodiek hanteert zes grote drijfveren voor gedrag. Die drijfveren zijn voor het gemak omgezet in kleuren. Ze geven aan hoe iemands leiderschap er uitziet en geven ook inzichten rond gedrag van mensen. Gedrag tijdens normale momenten maar ook tijdens stresssituaties. Door kleuren management drives toe te passen kun je vrij eenvoudig drijfveren, culturen, gedrag en ontwikkelingen (veranderingen) weergeven en aan elkaar koppelen. 

Kleuren management drives: goed voor veranderkracht

Management drives kun je toepassen bij de start van een complexe verandering. Wat je ermee doet, is de veranderkracht van een veranderteam blootleggen. Je kunt dan de drijfveren van mensen en van teams koppelen aan de uitdaging van verandering die een organisatie wenst. 

Persoonlijke drijfveren in het kleurenpalet

Hoe zien die drijfveren er nu uit? Hieronder een korte opsomming van de belangrijke drijfveren aan de hand van een kleurenpalet. Hierbij moet wel worden bedacht dat iedere persoon alle drijfveren wel ‘aan boord’ heeft, alleen in verschillende sterktes en volgorde.

 • Geel: begrijpend, analyserend (wil ruimte)
 • Groen: harmoniërend en samenwerkend (wil sociaal zijn)
 • Oranje: scorend, op mogelijkheden gericht (ziet snel kansen en is competitief ingesteld)
 • Blauw: duidelijkheid en structuur nastrevend (wil discipline en afspraken)
 • Rood: daadkrachtig, actiebereid (wil hoog tempo en kracht tonen)
 • Paars: bindend, veiligheid nastrevend (is dienstbaar en traditioneel)

Aan de hand van vragenlijsten kun je zo mensen indelen bij een bepaalde kleur. En op basis van de individuele kleuren kun je kijken welke teamprofielen er zoal ontstaan. Dat is belangrijk want een teamprofiel verraadt veel over de bereidheid om te veranderen en de veranderkracht. Heb je eenmaal inzicht in een teamprofiel, dan kun je er een passende veranderaanpak bij gaan maken. 

Kleuren management drives: organisatieculturen in het kleurenpalet

Organisatiecultuur lijkt voor velen iets vaags en ongrijpbaars. Door met de kleuren management drives methode te werken, kun je die cultuur concretiseren. Die wordt dan meetbaar. Welke culturen typeren de diverse kleuren?

 • Geel: creatief, inzichtrijk
 • Groen: sterk in overleg, wars van hiërarchie
 • Oranje: nadruk op resultaat, snel succes
 • Blauw: bureaucratisch en formeel
 • Rood: top-down, competitief
 • Paars: familiebedrijf

Ken je de organisatiecultuur, dan helpt dat om tot een goede veranderaanpak te komen. Ook weet je dan of je in hoog tempo kunt veranderen (oranje) of juist stapsgewijs (blauw) dient te gaan.

 

Door admin